Zawód kierowca = pewna praca!

W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział w:

  • szkoleniu na prawo jazdy kategorii C,
  • kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kategorii C,
  • kursie ADR,
  • kursie eco drivingu,
  • kursie defensive drivingu,
  • kursie mocowania ładunku,
  • kursie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców,
  • kursach językowych.

Ponadto opłacone będą wszystkie badania lekarskie i psychologiczne potrzebne do realizacji powyższych kursów, jak również jedno "podejście" do egzaminów. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i wiele więcej informacji na temat projektu znajdziesz poniżej. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i załącznikami.

Rekrutację zaczynamy 16 maja br. o godzinie 9:00. Spiesz się! Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy do biura projektu: LOK Katowice ul. Grabowa 3c

Projekt "Zawód kierowca = pewna praca." nr RPSL.11.03.00-24-015C/21 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Beneficjent: Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego Oddział w Krakowie

Partner: EDU-AXIOM Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania projektu: 858 262,50 PLN, w tym:
- wkłada Unii Europejskiej: 849 075,63 PLN,
- wkład budżetu państwa: 49 945,62 PLN.
Kwota wkładu własnego: 99 891,25 PLN.
Suma wydatków ogółem w projekcie: 998 912,50 PLN.

Projekt będzie realizowany na terenie woj. śląskiego w okresie od 4 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona!

Informacje kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edu-Axiom, Al. Bielska 94/30, 43-100 Tychy, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.